ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 พ.ย. 61 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
11 ต.ค. 61 ถึง 31 ต.ค. 61 ปิดภาคเรียนที่ 1/2561
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
04 ต.ค. 61 ถึง 10 ต.ค. 61 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
แต่งกายชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
25 ก.ย. 61 กิจกรรมวันสารทไทย
ให้นักเรียนนำขนมในการทำบุญเดือนสิบมาในวันจันทร์ที่ 24 กันยายน 
แต่งกายชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน (ครูสุภาพร)
08 ต.ค. 59 ถึง 27 ต.ค. 59 ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ปฏิทินกำหนดการปิดภาคเรียนที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม - 27 ตุลาคม 2559
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
03 ต.ค. 59 ถึง 06 ต.ค. 59 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559

โรงเรียนอัมพวันวิทยา/ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
29 ก.ย. 59 ถึง 01 ต.ค. 59 กิจกรรมวันสารทเดือนสิบ
โรงเรียนอัมพวันวิทยาได้เล็งเห็นความสำคัญทางศาสนา จึงได้จัดทำกิจกรรมวันสารทเดือนสิบโดยให้นักเรียนได้ร่วมกันทำบุญเดือนสิบโดยการนำขนมตามประเพณี มาร่วมกิจกรรม JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน
14 ก.ย. 59 อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3
ณ สำนักสงฆ์ควนสงฆ์ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
สำนักสงฆ์ควนสงห์ / ชุดขาว ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน
10 ก.ย. 59 ถึง 11 ก.ย. 59 แข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ฯ รอบคัดเลือกภาคใต้
ณ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง 2 (ุทุ่งแจ้ง)
02 พ.ย. 58 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558
09 ต.ค. 58 ถึง 01 พ.ย. 58 ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 0 7557 5666
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
05 ต.ค. 58 ถึง 08 ต.ค. 58 สอบปลายภาคเรียนที่ 1-2558
สอบวัดและประเมินผลภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนอัมพวันวิทยา/แต่งกายชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
28 ก.ย. 58 วันสารทเดือนสิบ(บุญแรก)
ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน
23 ก.ย. 58 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
นางนิมล ไชยภักดี
14 มี.ค. 58 กิจกรรมบัณฑิตน้อยและปัจฉิมนิเทศนักเรียน ปี 2557
ห้องประชุมโรงเรียนอัมพวันวิทยา ฝ่ายวิชาการ
09 มี.ค. 58 ถึง 12 มี.ค. 58 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 5
ฝ่ายวิชาการ
26 ก.พ. 58 ถึง 27 ก.พ. 58 การสอบวัดผลและประเมินผล ปลายภาคเรียนที่ 2-2557
26 ก.พ. 58 สอบ NT นักเรียนระดับชั้น ป.3

 

03 ก.พ. 57 ถึง 07 มี.ค. 57 รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2557

 

สำนักงานบริหาร อาคารชิตมาโร ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
22 ม.ค. 57 ถึง 25 ม.ค. 57 แข่งขันทักษะวิชาการฯ
ทดสอบทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาครั้งที่ 17 ณ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สาม้คคีคุนูปถัมภ์"
จังหวัดราชบุรี ฝ่ายบริหารงานวิชาการ (นางกาญจนา คงแก้ว)
18 ม.ค. 57 กิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้ ระดับ ป.1-ป.6
จังหวัดกระบี่ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ (นางสาวญาธิป ทองมณี)
15 ม.ค. 57 กิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้ ระดับ ป.1-ป.3
สถานที่ สนามบินตรัง นั่งรถไฟ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ (นางพัชรี แก้วแทน)
13 ม.ค. 57 ถึง 14 ม.ค. 57 สอบระหว่างภาคเรียนที่ 2/2556 ระดับชั้นประถมศึกษา
โรงเรียนอัมพวันวิทยา งานวัดผลประเมินผลฯ
10 ม.ค. 57 กิจกรรมวันเด็ก
สนามโรงเรียนอัมพวันวิทยา ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
14 ม.ค. 56 ถึง 16 ม.ค. 56 เข้าค่ายแรมคืน ลูกเสือ-เนตรนารี ณ หาดปากเมง
ระหว่างวันที่ 14-16 มกราคม 2556 โรงเรียนจัดเข้าค่ายแรมคืน ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ป.4-ป.6 เรียนเชิญผู้ปกครองทุกท่ายชมการแสดวงรอบกองไฟได้ในคืนวันที่ 15 มกราคม 2556
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ/โรงเรียนอัมพวันวิทยา
11 ม.ค. 56 จัดกิจกรรมวันเด็ก
โรงเรียนอัมพวันวิทยา จัดกิจกรรมวันเด็กในวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2555 ขอเชิญผู้ปกครองทุกท่านร่วมกิจกรรมเพื่อความสนุกสนานของบุตรหลาน
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
01 พ.ค. 55 ถึง 31 มี.ค. 55 กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1/2555
โรงเรียนมีกำหนดการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 14 เดือน พฤษภาคม 2555
ฝ่ายบริหารงานวิชการ
รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2561
เปิดรับสมัครเรียน ปีการศึกษา 2561
ระดับชั้นปฐมวัย ปีที่ 1 และ ประถมศึกษาปีที่ 1
สอบความรู้ขั้นพื้นฐานและพัฒนาการนักเรียน 
วันที่ 24 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 - 11.00 น.
ประกาศผลสอบ และรายงานตัว 26 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น.
สนใจติดต่อสมัคร ได้เวลาราชการ