ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
การแต่งกายของนักเรียน
การแต่งกายของนักเรียน
เสื้อนักเรียนอนุบาล
การแต่งกายของนักเรียน
เสื้อพละ
การแต่งกายของนักเรียน
เสื้อขาว
การแต่งกายของนักเรียน
ชุดเอี้ยม
การแต่งกายของนักเรียน

หมายเหตุ

1. ชุดพละ ชุดขาว เสื้ออนุบาล เนื่องจากมีกระเป๋าอยู่ทางด้านซ้ายซึ่งมีตราโรงเรียนอยู่แล้วนั้น ให้ผู้ปกครองนักเรียนปักชื่อนักเรียนทางด้่านขวามือของเสื้อ

2. เสื้อนักเรียนหญิง ป.4-ป.6 และเสื้อนักเรียนชาย ไม่มีกระเป๋าเสื้อและไม่มีตราโรงเรียนให้ผู้ปกครอง ปักชื่อชื่อ อ.ว.ทางด้านขวา และชื่อนักเรียนอยู่ทางด้านซ้าย ของเสื้อ