ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
28 กรกฎาคม 2563
โรงเรียนอัมพวันวิทยา ผู้บริหาร ครู นักเรียน ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2563 ครู33 นักเรียน 482คน
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2563,16:22   อ่าน 31 ครั้ง