ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

พระครูนิกรธรรมาทร
ผู้รับใบอนุญาต
นายครื้น บุษราภรณ์ 
ตำแหน่งผู้จัดการ
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 08/05/2012
ปรับปรุง 28/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 176782
Page Views 212302
กลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนวัดช่องเปี่ยมราษฎร์ นาโยง
2 โรงเรียนนาโยงวิทยาคม นาโยง
3 โรงเรียนวัดไทรทอง นาโยง
4 โรงเรียนไทรงาม นาโยง
5 โรงเรียนบ้านห้วยลึก นาโยง
6 โรงเรียนวัดจอมไตร นาโยง
7 โรงเรียนบ้านไร่หลวง นาโยง
8 โรงเรียนวัดมงคลสถาน นาโยง
9 โรงเรียนบ้านหนองไทร นาโยง
10 โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ นาโยง
11 โรงเรียนบ้านเกาะปุด นาโยง
12 โรงเรียนบ้านช่อง นาโยง
13 โรงเรียนบ้านคลองลำปริง นาโยง
14 โรงเรียนวัดธรรมาราม นาโยง
15 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข นาโยง
16 โรงเรียนบ้านทุ่งส้มป่อย นาโยง
17 โรงเรียนบ้านหนองยวน นาโยง
18 โรงเรียนวัดควนสีนวล นาโยง
19 โรงเรียนวัดนางประหลาด โคกสะบ้า นาโยง 0-7527-0112
20 โรงเรียนบ้านแหลม ปะเหลียน
21 โรงเรียนทุ่งรวงทอง ปะเหลียน
22 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ปะเหลียน
23 โรงเรียนบ้านหนองโต๊ะ ปะเหลียน
24 โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ ปะเหลียน
25 โรงเรียนบ้านลิพัง ปะเหลียน 075-207685
26 โรงเรียนบ้านหาดเลา ปะเหลียน
27 โรงเรียนหาดทรายทอง ปะเหลียน
28 โรงเรียนบ้านทุ่งปาหนัน ปะเหลียน
29 โรงเรียนบ้านบางด้วน ปะเหลียน
30 โรงเรียนบ้านท่าคลอง ปะเหลียน
31 โรงเรียนทุ่งยาววิทยา ปะเหลียน
32 โรงเรียนบ้านลำปลอกเหนือ ปะเหลียน
33 โรงเรียนบ้านหนองหว้า ปะเหลียน
34 โรงเรียนบ้านสุโสะ ปะเหลียน
35 โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ปะเหลียน
36 โรงเรียนบ้านทอนหาน ปะเหลียน
37 โรงเรียนบ้านหนองยายแม็ม ปะเหลียน
38 โรงเรียนบ้านวังศิลา ปะเหลียน
39 โรงเรียนบ้านแหลมสอม ปะเหลียน
40 โรงเรียนบ้านปะเหลียน ปะเหลียน
41 โรงเรียนบ้านเขาติง ปะเหลียน
42 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง ปะเหลียน
43 โรงเรียนบ้านหินคอกควาย ปะเหลียน
44 โรงเรียนทุ่งไทรทอง ปะเหลียน
45 โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม ปะเหลียน
46 โรงเรียนบ้านป่าแก่ ปะเหลียน
47 โรงเรียนบ้านท่าเทศ ปะเหลียน
48 โรงเรียนเมธาวิทยา ปะเหลียน
49 โรงเรียนบ้านหยงสตาร์ ปะเหลียน
50 โรงเรียนบ้านหัวควน ปะเหลียน
51 โรงเรียนหนองผักฉีด ปะเหลียน
52 โรงเรียนบ้านหนองเจ็ดบาท ปะเหลียน
53 โรงเรียนบ้านควนไม้ดำ ปะเหลียน
54 โรงเรียนบ้านท่าข้าม ปะเหลียน
55 โรงเรียนบ้านลำแคลง ปะเหลียน
56 โรงเรียนบ้านโคกแต้ว ปะเหลียน
57 โรงเรียนบ้านสามแยก ปะเหลียน
58 โรงเรียนวัดท่าพญา ปะเหลียน
59 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง ปะเหลียน
60 โรงเรียนบ้านยวนโปะ ปะเหลียน
61 โรงเรียนบ้านวังเจริญ ปะเหลียน
62 โรงเรียนวัดควนวิไล บางด้วน ปะเหลียน 0-7528-2496
63 โรงเรียนคันธพิทยาคาร ปะเหลียน ปะเหลียน
64 โรงเรียนบ้านย่านตาขาว สาขาบ้านโหละหาร ย่านตาขาว
65 โรงเรียนบ้านควนเคี่ยม ย่านตาขาว
66 โรงเรียนบ้านห้วยด้วน ย่านตาขาว
67 โรงเรียนบ้านโพรงจระเข้ ย่านตาขาว 075-500643
68 โรงเรียนบ้านท่าบันได ย่านตาขาว
69 โรงเรียนวัดชลวาปีวิหาร ย่านตาขาว
70 โรงเรียนบ้านหนองชวด ย่านตาขาว
71 โรงเรียนบ้านคลองปะเหลียน ย่านตาขาว
72 โรงเรียนบ้านควนยวน ย่านตาขาว
73 โรงเรียนวัดควนนิมิตศิลา ย่านตาขาว
74 โรงเรียนบ้านไทรงาม ย่านตาขาว
75 โรงเรียนวัดอัมพวัน ย่านตาขาว
76 โรงเรียนบ้านโคกทราย ย่านตาขาว
77 โรงเรียนบ้านทุ่งนา ย่านตาขาว
78 โรงเรียนบ้านในควน ย่านตาขาว
79 โรงเรียนสว่างราษฎร์วิทยา ย่านตาขาว
80 โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้ง ย่านตาขาว 075203220
81 โรงเรียนบ้านควนโพธิ์สาขาวัดพิกุลทอง ย่านตาขาว
82 โรงเรียนบ้านห้วยไม้แก่น ย่านตาขาว
83 โรงเรียนบ้านย่านตาขาว ย่านตาขาว
84 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 ย่านตาขาว
85 โรงเรียนบ้านทุ่งเกาะญวน สาขาบ้านควนโต๊ะทอง ย่านตาขาว
86 โรงเรียนบ้านยูงงาม ย่านตาขาว
87 โรงเรียนวัดโพรงจระเข้ ย่านตาขาว
88 โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ย่านตาขาว
89 โรงเรียนวัดชลวาปีวิหาร สาขาวัดประชาบำรุง ย่านตาขาว
90 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง ย่านตาขาว
91 โรงเรียนบ้านควนยาง ย่านตาขาว
92 โรงเรียนบ้านลำพิกุล ย่านตาขาว
93 โรงเรียนบ้านนาโตง ย่านตาขาว
94 โรงเรียนบ้านคลองทรายขาว ย่านตาขาว
95 โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ ย่านตาขาว
96 โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้ง สาขาวัดช่องหาย ย่านตาขาว
97 โรงเรียนวัดโหละคล้า ย่านตาขาว
98 โรงเรียนบ้านย่านตาขาว สาขาบ้านพรุโต๊ะปุก ย่านตาขาว
99 โรงเรียนบ้านทุ่งค่าย ย่านตาขาว
100 โรงเรียนบ้านนายายหม่อม ย่านตาขาว
101 โรงเรียนบ้านทอนพลา ย่านตาขาว
102 โรงเรียนบ้านควนโพธิ์ ย่านตาขาว
103 โรงเรียนบ้านปากคลอง ย่านตาขาว
104 โรงเรียนวัดหนองเป็ด ย่านตาขาว
105 โรงเรียนบ้านควนอินทนินงาม ย่านตาขาว
106 โรงเรียนบ้านทุ่งเกาะญวน ย่านตาขาว
107 โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว ย่านตาขาว
108 โรงเรียนบ้านนานิน ย่านตาขาว
109 โรงเรียนตรังรังสฤษฏ์ ทุ่งค่าย ย่านตาขาว 0-7521-6321
110 โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎ์ ย่านตาขาว ย่านตาขาว 075 - 282334
111 โรงเรียนอัมพวันวิทยา เกาะเปียะ ย่านตาขาว 075575666
112 โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา ในควน ย่านตาขาว 075-207451 และ 081- 6069601
113 โรงเรียนบ้านบ้าหวี หาดสำราญ
114 โรงเรียนบ้านนาทะเล หาดสำราญ
115 โรงเรียนบ้านโคกรัก หาดสำราญ
116 โรงเรียนบ้านปากปรน หาดสำราญ
117 โรงเรียนวัดหนองสมาน หาดสำราญ
118 โรงเรียนบ้านตะเสะ หาดสำราญ
119 โรงเรียนบ้านทุ่งกอ หาดสำราญ
120 โรงเรียนหาดสำราญ หาดสำราญ
121 โรงเรียนวัดปากปรน หาดสำราญ
122 โรงเรียนบ้านบกหัก หาดสำราญ
123 โรงเรียนอนุบาลตรัง เมืองตรัง
124 โรงเรียนบ้านด่าน เมืองตรัง
125 โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ เมืองตรัง
126 โรงเรียนวัดโพธาราม เมืองตรัง
127 โรงเรียนวัดสันติวัน เมืองตรัง
128 โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว เมืองตรัง
129 โรงเรียนวัดควนวิเศษ เมืองตรัง
130 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา เมืองตรัง
131 โรงเรียนบ้านเกาะปราง เมืองตรัง
132 โรงเรียนต้นบากราษฎร์บำรุง เมืองตรัง
133 โรงเรียนวัดนิคมประทีป สาขาวัดควน เมืองตรัง
134 โรงเรียนบ้านปากห้วย เมืองตรัง
135 โรงเรียนทักษิณวิทยา เมืองตรัง
136 โรงเรียนวัดไทรงาม สาขาบ้านทุ่งปง เมืองตรัง
137 โรงเรียนสภาราชินี เมืองตรัง
138 โรงเรียนวัดน้ำผุด เมืองตรัง
139 โรงเรียนบ้านคลองเต็ง เมืองตรัง
140 โรงเรียนมิตรภาพที่ 31 เมืองตรัง
141 โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา เมืองตรัง
142 โรงเรียนวัดทุ่งหินผุด เมืองตรัง
143 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 39 สาขาบ้านทำเล เมืองตรัง
144 โรงเรียนบ้านโคกชะแง้ เมืองตรัง
145 โรงเรียนวัดโคกพิกุล เมืองตรัง
146 โรงเรียนพรศิริกุล เมืองตรัง
147 โรงเรียนวัดนานอน สาขาบ้านพิกุลลอย เมืองตรัง
148 โรงเรียนบ้านเขาหลัก เมืองตรัง
149 โรงเรียนบ้านนาป้อ เมืองตรัง
150 โรงเรียนจินตรังษี เมืองตรัง
151 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง เมืองตรัง
152 โรงเรียนวัฒนาศึกษา เมืองตรัง
153 โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ เมืองตรัง
154 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 39 เมืองตรัง
155 โรงเรียนบ้านควนปริง เมืองตรัง
156 โรงเรียนบ้านห้วยไทร เมืองตรัง
157 โรงเรียนวัดสาริการาม เมืองตรัง
158 โรงเรียนเพาะปัญญา สาขาบ้านมาบมะขาม เมืองตรัง
159 โรงเรียนวัดควนวิเศษ สาขาวัดโคกมะม่วง เมืองตรัง
160 โรงเรียนบ้านบางยาง เมืองตรัง 075-270123
161 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม เมืองตรัง
162 โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียงเซี่ยเซี่ยว เมืองตรัง
163 โรงเรียนน้ำผุด เมืองตรัง
164 โรงเรียนบ้านกลางนา เมืองตรัง
165 โรงเรียนบ้านโคกมะม่วง เมืองตรัง
166 โรงเรียนวัดแจ้ง เมืองตรัง
167 โรงเรียนวัดนิคมประทีป เมืองตรัง
168 โรงเรียนบ้านปากไพ เมืองตรัง
169 โรงเรียนวัดขุนสิทธิ์ เมืองตรัง
170 โรงเรียนตรังวิทยา เมืองตรัง
171 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 39 สาขาบ้านห้วยเหรียง เมืองตรัง
172 โรงเรียนบ้านหนองเรี้ย เมืองตรัง
173 โรงเรียนวัดไทรงาม สาขาวัดราษฎร์รื่นรมย์ เมืองตรัง
174 โรงเรียนบ้านห้วยเร็จ เมืองตรัง
175 โรงเรียนวัดโคกพิกุล สาขาวัดหัวถนน เมืองตรัง
176 โรงเรียนโพธิ์วิเชียรขัย เมืองตรัง
177 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 เมืองตรัง
178 โรงเรียนวัดนานอน สาขาบ้านยางงาม เมืองตรัง
179 โรงเรียนบ้านคลองขุด เมืองตรัง
180 โรงเรียนเพาะปัญญา เมืองตรัง
181 โรงเรียนดรุโณทัย เมืองตรัง
182 โรงเรียนบ้านไร่พรุ เมืองตรัง
183 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 39 สาขาบ้านเกาะเคี่ยม เมืองตรัง
184 โรงเรียนวัดไพรสนฑ์ เมืองตรัง
185 โรงเรียนบูรณะหลือเกื้อคง เมืองตรัง
186 โรงเรียนวิเชียรมาตุ เมืองตรัง
187 โรงเรียนวัดนานอน สาขาบ้านทุ่งโดนทอง เมืองตรัง
188 โรงเรียนปัญญาวิทย์ ทับเที่ยง เมืองตรัง แผนกมัธยม 075-590080 | แผนกอนุบาล-ประถม
189 โรงเรียนบุญเหลือเกื้อคง ทับเที่ยง เมืองตรัง 075-211586
190 โรงเรียนวัดไทรงาม นาตาล่วง เมืองตรัง (075) 298235
191 โรงเรียนวัดนานอน นาท่ามใต้ เมืองตรัง 075276243
192 โรงเรียนบ้านทุ่งนา น้ำผุด เมืองตรัง 0-7527-0127