ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

พระครูนิกรธรรมาทร
ผู้รับใบอนุญาต
นายครื้น บุษราภรณ์ 
ตำแหน่งผู้จัดการ
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 08/05/2012
ปรับปรุง 28/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 180128
Page Views 216583
กลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนวัดช่องเปี่ยมราษฎร์ นาโยง
2 โรงเรียนนาโยงวิทยาคม นาโยง
3 โรงเรียนวัดไทรทอง นาโยง
4 โรงเรียนไทรงาม นาโยง
5 โรงเรียนบ้านห้วยลึก นาโยง
6 โรงเรียนวัดจอมไตร นาโยง
7 โรงเรียนบ้านไร่หลวง นาโยง
8 โรงเรียนวัดมงคลสถาน นาโยง
9 โรงเรียนบ้านหนองไทร นาโยง
10 โรงเรียนบ้านเกาะปุด นาโยง
11 โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ นาโยง
12 โรงเรียนบ้านคลองลำปริง นาโยง
13 โรงเรียนบ้านช่อง นาโยง
14 โรงเรียนวัดธรรมาราม นาโยง
15 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข นาโยง
16 โรงเรียนบ้านหนองยวน นาโยง
17 โรงเรียนบ้านทุ่งส้มป่อย นาโยง
18 โรงเรียนวัดควนสีนวล นาโยง
19 โรงเรียนวัดนางประหลาด โคกสะบ้า นาโยง 0-7527-0112
20 โรงเรียนทุ่งรวงทอง ปะเหลียน
21 โรงเรียนบ้านหนองโต๊ะ ปะเหลียน
22 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ปะเหลียน
23 โรงเรียนบ้านแหลม ปะเหลียน
24 โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ ปะเหลียน
25 โรงเรียนบ้านลิพัง ปะเหลียน 075-207685
26 โรงเรียนบ้านทุ่งปาหนัน ปะเหลียน
27 โรงเรียนบ้านหาดเลา ปะเหลียน
28 โรงเรียนบ้านบางด้วน ปะเหลียน
29 โรงเรียนหาดทรายทอง ปะเหลียน
30 โรงเรียนทุ่งยาววิทยา ปะเหลียน
31 โรงเรียนบ้านลำปลอกเหนือ ปะเหลียน
32 โรงเรียนบ้านท่าคลอง ปะเหลียน
33 โรงเรียนบ้านหนองหว้า ปะเหลียน
34 โรงเรียนบ้านสุโสะ ปะเหลียน
35 โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ปะเหลียน
36 โรงเรียนบ้านทอนหาน ปะเหลียน
37 โรงเรียนบ้านหนองยายแม็ม ปะเหลียน
38 โรงเรียนบ้านวังศิลา ปะเหลียน
39 โรงเรียนบ้านแหลมสอม ปะเหลียน
40 โรงเรียนบ้านปะเหลียน ปะเหลียน
41 โรงเรียนบ้านเขาติง ปะเหลียน
42 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง ปะเหลียน
43 โรงเรียนทุ่งไทรทอง ปะเหลียน
44 โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม ปะเหลียน
45 โรงเรียนบ้านหินคอกควาย ปะเหลียน
46 โรงเรียนเมธาวิทยา ปะเหลียน
47 โรงเรียนบ้านท่าเทศ ปะเหลียน
48 โรงเรียนบ้านหยงสตาร์ ปะเหลียน
49 โรงเรียนบ้านป่าแก่ ปะเหลียน
50 โรงเรียนบ้านหนองเจ็ดบาท ปะเหลียน
51 โรงเรียนบ้านหัวควน ปะเหลียน
52 โรงเรียนหนองผักฉีด ปะเหลียน
53 โรงเรียนบ้านลำแคลง ปะเหลียน
54 โรงเรียนบ้านท่าข้าม ปะเหลียน
55 โรงเรียนบ้านควนไม้ดำ ปะเหลียน
56 โรงเรียนบ้านสามแยก ปะเหลียน
57 โรงเรียนบ้านโคกแต้ว ปะเหลียน
58 โรงเรียนวัดท่าพญา ปะเหลียน
59 โรงเรียนบ้านวังเจริญ ปะเหลียน
60 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง ปะเหลียน
61 โรงเรียนบ้านยวนโปะ ปะเหลียน
62 โรงเรียนวัดควนวิไล บางด้วน ปะเหลียน 0-7528-2496
63 โรงเรียนคันธพิทยาคาร ปะเหลียน ปะเหลียน
64 โรงเรียนบ้านย่านตาขาว สาขาบ้านโหละหาร ย่านตาขาว
65 โรงเรียนบ้านควนเคี่ยม ย่านตาขาว
66 โรงเรียนบ้านท่าบันได ย่านตาขาว
67 โรงเรียนบ้านห้วยด้วน ย่านตาขาว
68 โรงเรียนบ้านโพรงจระเข้ ย่านตาขาว 075-500643
69 โรงเรียนบ้านหนองชวด ย่านตาขาว
70 โรงเรียนบ้านคลองปะเหลียน ย่านตาขาว
71 โรงเรียนวัดชลวาปีวิหาร ย่านตาขาว
72 โรงเรียนบ้านไทรงาม ย่านตาขาว
73 โรงเรียนบ้านควนยวน ย่านตาขาว
74 โรงเรียนวัดควนนิมิตศิลา ย่านตาขาว
75 โรงเรียนบ้านทุ่งนา ย่านตาขาว
76 โรงเรียนบ้านในควน ย่านตาขาว
77 โรงเรียนวัดอัมพวัน ย่านตาขาว
78 โรงเรียนบ้านโคกทราย ย่านตาขาว
79 โรงเรียนสว่างราษฎร์วิทยา ย่านตาขาว
80 โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้ง ย่านตาขาว 075203220
81 โรงเรียนบ้านควนโพธิ์สาขาวัดพิกุลทอง ย่านตาขาว
82 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 ย่านตาขาว
83 โรงเรียนบ้านทุ่งเกาะญวน สาขาบ้านควนโต๊ะทอง ย่านตาขาว
84 โรงเรียนบ้านห้วยไม้แก่น ย่านตาขาว
85 โรงเรียนบ้านย่านตาขาว ย่านตาขาว
86 โรงเรียนบ้านยูงงาม ย่านตาขาว
87 โรงเรียนวัดโพรงจระเข้ ย่านตาขาว
88 โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ย่านตาขาว
89 โรงเรียนวัดชลวาปีวิหาร สาขาวัดประชาบำรุง ย่านตาขาว
90 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง ย่านตาขาว
91 โรงเรียนบ้านลำพิกุล ย่านตาขาว
92 โรงเรียนบ้านนาโตง ย่านตาขาว
93 โรงเรียนบ้านควนยาง ย่านตาขาว
94 โรงเรียนบ้านคลองทรายขาว ย่านตาขาว
95 โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ ย่านตาขาว
96 โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้ง สาขาวัดช่องหาย ย่านตาขาว
97 โรงเรียนบ้านทุ่งค่าย ย่านตาขาว
98 โรงเรียนบ้านนายายหม่อม ย่านตาขาว
99 โรงเรียนวัดโหละคล้า ย่านตาขาว
100 โรงเรียนบ้านย่านตาขาว สาขาบ้านพรุโต๊ะปุก ย่านตาขาว
101 โรงเรียนบ้านทอนพลา ย่านตาขาว
102 โรงเรียนบ้านควนโพธิ์ ย่านตาขาว
103 โรงเรียนบ้านปากคลอง ย่านตาขาว
104 โรงเรียนบ้านทุ่งเกาะญวน ย่านตาขาว
105 โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว ย่านตาขาว
106 โรงเรียนบ้านนานิน ย่านตาขาว
107 โรงเรียนวัดหนองเป็ด ย่านตาขาว
108 โรงเรียนบ้านควนอินทนินงาม ย่านตาขาว
109 โรงเรียนตรังรังสฤษฏ์ ทุ่งค่าย ย่านตาขาว 0-7521-6321
110 โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎ์ ย่านตาขาว ย่านตาขาว 075 - 282334
111 โรงเรียนอัมพวันวิทยา เกาะเปียะ ย่านตาขาว 075575666
112 โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา ในควน ย่านตาขาว 075-207451 และ 081- 6069601
113 โรงเรียนบ้านบ้าหวี หาดสำราญ
114 โรงเรียนบ้านนาทะเล หาดสำราญ
115 โรงเรียนบ้านโคกรัก หาดสำราญ
116 โรงเรียนบ้านปากปรน หาดสำราญ
117 โรงเรียนวัดหนองสมาน หาดสำราญ
118 โรงเรียนบ้านตะเสะ หาดสำราญ
119 โรงเรียนบ้านทุ่งกอ หาดสำราญ
120 โรงเรียนวัดปากปรน หาดสำราญ
121 โรงเรียนหาดสำราญ หาดสำราญ
122 โรงเรียนบ้านบกหัก หาดสำราญ
123 โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ เมืองตรัง
124 โรงเรียนบ้านด่าน เมืองตรัง
125 โรงเรียนวัดโพธาราม เมืองตรัง
126 โรงเรียนอนุบาลตรัง เมืองตรัง
127 โรงเรียนบ้านเกาะปราง เมืองตรัง
128 โรงเรียนวัดสันติวัน เมืองตรัง
129 โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว เมืองตรัง
130 โรงเรียนวัดควนวิเศษ เมืองตรัง
131 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา เมืองตรัง
132 โรงเรียนต้นบากราษฎร์บำรุง เมืองตรัง
133 โรงเรียนวัดนิคมประทีป สาขาวัดควน เมืองตรัง
134 โรงเรียนวัดไทรงาม สาขาบ้านทุ่งปง เมืองตรัง
135 โรงเรียนบ้านปากห้วย เมืองตรัง
136 โรงเรียนทักษิณวิทยา เมืองตรัง
137 โรงเรียนสภาราชินี เมืองตรัง
138 โรงเรียนวัดน้ำผุด เมืองตรัง
139 โรงเรียนบ้านคลองเต็ง เมืองตรัง
140 โรงเรียนวัดทุ่งหินผุด เมืองตรัง
141 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 39 สาขาบ้านทำเล เมืองตรัง
142 โรงเรียนมิตรภาพที่ 31 เมืองตรัง
143 โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา เมืองตรัง
144 โรงเรียนวัดนานอน สาขาบ้านพิกุลลอย เมืองตรัง
145 โรงเรียนบ้านเขาหลัก เมืองตรัง
146 โรงเรียนบ้านนาป้อ เมืองตรัง
147 โรงเรียนบ้านโคกชะแง้ เมืองตรัง
148 โรงเรียนวัดโคกพิกุล เมืองตรัง
149 โรงเรียนพรศิริกุล เมืองตรัง
150 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง เมืองตรัง
151 โรงเรียนวัฒนาศึกษา เมืองตรัง
152 โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ เมืองตรัง
153 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 39 เมืองตรัง
154 โรงเรียนบ้านควนปริง เมืองตรัง
155 โรงเรียนจินตรังษี เมืองตรัง
156 โรงเรียนบ้านห้วยไทร เมืองตรัง
157 โรงเรียนวัดสาริการาม เมืองตรัง
158 โรงเรียนวัดควนวิเศษ สาขาวัดโคกมะม่วง เมืองตรัง
159 โรงเรียนเพาะปัญญา สาขาบ้านมาบมะขาม เมืองตรัง
160 โรงเรียนบ้านบางยาง เมืองตรัง 075-270123
161 โรงเรียนน้ำผุด เมืองตรัง
162 โรงเรียนบ้านกลางนา เมืองตรัง
163 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม เมืองตรัง
164 โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียงเซี่ยเซี่ยว เมืองตรัง
165 โรงเรียนวัดนิคมประทีป เมืองตรัง
166 โรงเรียนบ้านโคกมะม่วง เมืองตรัง
167 โรงเรียนวัดแจ้ง เมืองตรัง
168 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 39 สาขาบ้านห้วยเหรียง เมืองตรัง
169 โรงเรียนบ้านหนองเรี้ย เมืองตรัง
170 โรงเรียนวัดไทรงาม สาขาวัดราษฎร์รื่นรมย์ เมืองตรัง
171 โรงเรียนวัดขุนสิทธิ์ เมืองตรัง
172 โรงเรียนบ้านปากไพ เมืองตรัง
173 โรงเรียนตรังวิทยา เมืองตรัง
174 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 เมืองตรัง
175 โรงเรียนวัดนานอน สาขาบ้านยางงาม เมืองตรัง
176 โรงเรียนบ้านคลองขุด เมืองตรัง
177 โรงเรียนบ้านห้วยเร็จ เมืองตรัง
178 โรงเรียนวัดโคกพิกุล สาขาวัดหัวถนน เมืองตรัง
179 โรงเรียนโพธิ์วิเชียรขัย เมืองตรัง
180 โรงเรียนบ้านไร่พรุ เมืองตรัง
181 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 39 สาขาบ้านเกาะเคี่ยม เมืองตรัง
182 โรงเรียนวัดไพรสนฑ์ เมืองตรัง
183 โรงเรียนเพาะปัญญา เมืองตรัง
184 โรงเรียนดรุโณทัย เมืองตรัง
185 โรงเรียนวิเชียรมาตุ เมืองตรัง
186 โรงเรียนวัดนานอน สาขาบ้านทุ่งโดนทอง เมืองตรัง
187 โรงเรียนบูรณะหลือเกื้อคง เมืองตรัง
188 โรงเรียนปัญญาวิทย์ ทับเที่ยง เมืองตรัง แผนกมัธยม 075-590080 | แผนกอนุบาล-ประถม
189 โรงเรียนบุญเหลือเกื้อคง ทับเที่ยง เมืองตรัง 075-211586
190 โรงเรียนวัดไทรงาม นาตาล่วง เมืองตรัง (075) 298235
191 โรงเรียนวัดนานอน นาท่ามใต้ เมืองตรัง 075276243
192 โรงเรียนบ้านทุ่งนา น้ำผุด เมืองตรัง 0-7527-0127